Viking Energi

Sikkerhed i forbindelse med opbevaring og anvendelse af gas​

F-gas er ikke farlig i sig selv og er en meget sikker energikilde. F-gas opbevares og transporteres som flydende gas under moderate tryk på ca. 5-8 bar ved normale udetemperaturer. Ved forkert brug af gassen eller ved defekter på udstyret kan der opstå lækager, hvor F-gassen dog hurtigt bliver opblandet med luften. Det er derfor vigtigt, at man altid er omhyggelig med indkøb og brug af det gasforbrugende udstyr og sikrer, at slanger, fittings og udstyr er godkendt og i ordentlig stand.

Gasudslip sker heldigvis yderst sjældent og forårsages næsten altid af fejlbetjening eller dårligt vedligeholdt udstyr, da selve F-gassen håndteres i godkendte flasker og tanke, der er underlagt lovpligtige eftersyn.

F-gas og miljø

F-gas er ligeledes en miljøvenlig energikilde, som kan anvendes uden risiko for forurening, da den ikke indeholder giftige bestanddele og i øvrigt straks fordamper, hvis den kommer ud i det fri.

F-gas er klart det mest miljøvenlige af de fossile brændstoffer og har blandt andet en lav CO2-udledning ved forbrænding og et lille indhold af NOx. Det betyder blandt andet, at F-gas kan anvendes ved direkte indfyring såsom strålevarme og korntørring.

Mere information

Læs mere på Beredskabs- og Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside og læs bl.a. om den nye gassikkerhedslov, som trådte i kraft d. 21. april 2018 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198294

Eller søg information på brancheorganisationen Drivkraft Danmarks hjemmeside https://www.drivkraftdanmark.dk/ eller på www.sikkerflaskegas.dk

Skriv til os

Close Menu