Viking Energi

Propangas | F-Gas

F gas kan også kaldes for flaskegas, flydende gas, propangas, LPG (den internationale betegnelse Liquefied Petroleum Gas). Denne gas er betegnelsen for den gas, som vi anvender i både flasker og tanke. F-gas er kendetegnet på at være en effektiv, miljøvenlig og let transportabel energikilde. Som er blevet anvendt i Danmark siden 1930’erne.

Propangas eller flaskegas er et flydende materiale under tryk. Den bliver opbevaret i gasflasker eller gastanke. Når F-gassen lukkes ud i det fri, falder trykket, og F-gassen fordamper. På dampform kan den afbrændes og afgiver dermed sin energi som varmekilde.

Hvad består propangas / f gas af?

F-gas består hovedsageligt af de lette kulbrinter propan og butan. Det fremstilles sammen med udvinding af naturgas eller via raffinering af råolie på et raffinaderi. I Danmark kommer størstedelen af F-gassen fra raffinering af råolie fra Nordsøen.

Den F-gas, som anvendes i Danmark til både gasflasker og gastanke, er næsten ren propan med en meget lille procentdel butan. Undtagelsen er de blå CGI-flasker, som indeholder ren butan. F-gas lugter ikke og kan ikke ses og tilsættes derfor et røbestof, som gør det nemmere at identificere eventuelle utætheder.

Viking Energi køber det meste af sin propangas / F Gas hos de to danske raffinaderier.

Læs mere på Brancheorganisationen Drivkraft Danmarks hjemmeside www.drivkraftdanmark.dk

Close Menu