Viking Energi

Hvad er F-gas?

F-gas, som også kaldes for flaskegas, flydende gas, propangas, LPG (den internationale betegnelse Liquefied Petroleum Gas), er betegnelsen for den gas, som vi anvender i både flasker og tanke. F-gas er kendetegnet ved at være en effektiv, miljøvenlig og let transportabel energikilde og er blevet anvendt i Danmark siden 1930’erne.

F-gas er flydende under tryk, når den opbevares i gasflasker eller gastanke, men når F-gassen lukkes ud i det fri, falder trykket, og F-gassen fordamper. På dampform kan den afbrændes og afgiver sin energi som varme.

Hvad består F-gas af?

F-gas består hovedsageligt af de lette kulbrinter propan og butan og fremstilles enten sammen med udvinding af naturgas eller via raffinering af råolie på et raffinaderi. I Danmark kommer størstedelen af F-gassen fra raffinering af råolie fra Nordsøen.

Den F-gas, som anvendes i Danmark til både gasflasker og gastanke, er næsten ren propan med en meget lille procentdel butan. Undtagelsen er de blå CGI-flasker, som indeholder ren butan. F-gas lugter ikke og kan ikke ses og tilsættes derfor et røbestof, som gør det nemmere at identificere eventuelle utætheder.

Viking Energi køber det meste af sin F-gas hos de to danske raffinaderier.

Læs mere på Brancheorganisationen Drivkraft Danmarks hjemmeside www.drivkraftdanmark.dk

Close Menu