Viking Energi

Sådan handler du med Viking Energi A/S

Vi bestræber os på, at det skal være let at handle med os, og for at bevare enkelheden i samarbejdet har vi opstillet nogle få enkle spilleregler – alle med det formål at understøtte og forenkle samarbejdet.

Sådan gør du som privatkunde

Viking Energi handler ikke selv med private gasbrugere, som henvises til vore forhandlere. Har du brug for information og rådgivning, er du velkommen til at søge her på siden eller kontakte vort kundecenter.

Køb og ombytning af gas og flasker

Er du ny privatbruger af flaskegas:

 • For at komme i gang med at bruge gas skal du købe din første gasflaske.
 • Når du køber en gasflaske, betaler du ikke pant eller depositum for flasken, og du kan ikke senere få pengene retur for gasflasken.

Når du ønsker ombytning af en tom flaske til en fyldt flaske

 • Når du har købt en gasflaske, køber du reelt også brugsretten til den pågældende type flaske, hvilket betyder, at du til enhver tid kan gå til en Vikingforhandler og få flasken ombyttet til en flaske, der overholder lovgivningen med hensyn til vedligeholdelse, trykprøvning og fyldning.
  • Dette gælder også, når flasken efter 10 år skal renoveres, men gælder ikke, hvis du har beskadiget flasken eller ventilen, så må du købe en ny flaske.
  • Du betaler for gassen og får din flaske ombyttet til en anden af samme type.

Følgende bytteregler skal iagttages:

 • Vi ombytter din tomme flaske til en fyldt flaske af samme størrelse og type.
  • Det er derimod ikke muligt at ombytte til en gasflaske i en anden størrelse.
  • Kunden betaler kun for gassen.
 •  
 • Vi ombytter kun godkendte flasker uden skader.
  • Kun flasker, som er godkendt til brug i Danmark, kan ombyttes.
 • Vi modtager og ombytter ikke følgende flasker:
  • Flasker, der er rustne, bulede eller på anden måde ødelagte og defekte.
  • Udenlandske flasker, udgåede typer og flasker med andre gasarter.
  • Primalight og PrimaDonna flasker fra Primagaz.

Følgende flasker er udgået:

 • 2 kg stål med BP afgang.
 • 2 kg CGI udgår og erstattes af 3 kg CGI. Efter 1. jan. 2018 modtager vi ikke 2 kg CGI.
 • PrimaDonna kompositflasken modtages ikke længere.

Fri ombytning:

 • Kompositflasker (Ragasco) kan ombyttes mellem 5 kg og 10 kg flasker og i alle farver.

Sådan gør du som erhvervskunde (forhandler)

Som erhvervskunde kan du handle med Viking Energi inden for 2 produktområder:

 • Gas i flasker og/eller gas i tanke.

Følgende grundlæggende forhold er gældende for begge produktgrupper:

 • En standard samarbejdsaftale/leveringsaftale indgås mellem kunden og Viking Energi. Heri fastlægges samarbejdets vigtigste forhold som pris, leveringsform, volumen etc.
 • Ved indgåelse af ovenstående aftale accepteres endvidere Viking Energis standardbetingelser.
 • Traditionel fakturahåndtering er omkostningstung og besværlig og tillægges derfor et fakturatillæg på 50 kr. pr. faktura. Tillægget er dog ikke gældende for kunder, som modtager faktura som en PDF-fil sendt på e-mail.

Gas i tanke – sådan handler du med Viking Energi

 • Du kan eje gastanken selv eller leje den af Viking Energi. I begge tilfælde varetager Viking alle forhold omkring godkendelse, opstilling og idriftsættelse af tanken.
 • Du betaler leje af tanken og betaler særskilt for vedligehold, brugsmaterialer og service.
 • Du indkøber gassen i henhold til Flex-Gas-konceptet.
 • Du får automatisk tanken opfyldt, da tankens indhold er fjernovervåget af telemetri-systemet.
 • Du har mulighed for at tilkøbe en serviceaftale, således at Viking sørger for, at dit gassystem er funktionsdueligt.

Gas i flasker – sådan handler du med Viking Energi

 • Du kan eje flaskerne selv eller låne dem af Viking Energi.
  • Har du egne flasker – betaler du mindre for gassen.
 • Du kan låne flasker af Viking Energi under følgende forhold:
  • Der aftales et udlånsmaksimum, som er det maksimale antal flasker, du kan låne.
  • Viking Energi vil regelmæssigt bede dig bekræfte, at udlånet er intakt.
  • Ved samhandlens eventuelle ophør skal udlånet returneres, og eventuelle manglende flasker afregnes i henhold til prislisten.
  • Du er selv forpligtiget til at dokumentere størrelsen på dit udlån via leverancernes følgesedler – alternativt vil Viking Energis registrering være gældende.
  • Defekte flasker modtages ikke.
 • Du aftaler en fast leveringsdag med Viking Energi, eller du kan selv bestille gas.

Sådan gør du som forhandler

Ønsker du at forhandle gas fra Viking Energi til videresalg til private og mindre erhvervsdrivende, bedes du kontakte vort kundecenter for at høre nærmere.

Viking Energi samarbejder med forhandlere over hele landet på følgende måde:

 • En standard samarbejdsaftale/leveringsaftale indgås mellem forhandleren og Viking Energi. Heri fastlægges samarbejdets vigtigste forhold som pris, leveringsform, volumen etc.
 • Ved indgåelse af ovenstående aftale accepteres endvidere Viking Energis standardbetingelser.
 • Traditionel fakturahåndtering er omkostningstung og besværlig og tillægges derfor et fakturatillæg på 50 kr. pr. faktura. Tillægget er dog ikke gældende for kunder, som modtager faktura som en PDF-fil sendt på e-mail.
 • Viking stiller udlån af flasker, salgsbure og andet salgsmateriale til rådighed uden beregning.
 • Gassen faktureres i henhold til leverancesedler.
 • Du kan aftale vækst- og kampagneinitiativer med Viking Energi, som støtter op omkring salgsudvikling.
 • Du kan sælge flasker + gas til dine kunder. Da du sælger af dit udlån, bliver du faktureret for den solgte flaske.
 • Du kan låne flasker af Viking Energi under følgende forhold:
  • Der aftales et udlånsmaksimum, som er det maksimale antal flasker, du kan låne.
  • Viking Energi vil regelmæssigt bede dig bekræfte, at udlånet er intakt.
  • Ved samhandlens eventuelle ophør skal udlånet returneres, og eventuelle manglende flasker afregnes i henhold til prislisten.
  • Du er selv forpligtiget til at dokumentere størrelsen på dit udlån via leverancernes følgesedler – alternativt vil Viking Energis registrering være gældende.
  • Defekte flasker modtages ikke.
 • Du aftaler en fast leveringsdag med Viking Energi, eller du kan selv bestille gas.

Sikkerhed i forbindelse med opbevaring og anvendelse af gas

 • Viking Energi kan rådgive dig i forbindelse med din brug og/eller opbevaring af gassen.
 • Du er selv ansvarlig for, at dit anlæg er i en sikkerhedsmæssig forsvarlig tilstand. Viking Energi har som gasleverandør en forpligtigelse til at påse, at din installation lever op til gældende myndighedskrav.
 • Såfremt at Viking Energi observerer sikkerhedsmæssige afvigelser, er vi forpligtiget som gasleverandør til at bede dig om at bringe forholdene i orden.

Skriv til os

Close Menu