Viking Energi

Bio-LPG

Bio-LPG kan reducere CO2-aftrykket med helt op til 93 % sammenlignet med konventionel LPG.

Bio-LPG er et restprodukt fra produktionen af bio-diesel, der hovedsaligt udvindes af fornybar biomasse, madaffald, animalsk fedt og vegetabilsk olie. Dermed sikrer Bio-LPG, at ressourcerne udnyttes fuldt ud til glæde for miljøet.

LPG-branchen er med introduktionen af Bio-LPG med til at bane vejen mod en grønnere fremtid. Størstedelen af det bio-LPG, der produceres i dag, markedsføres og leveres dog efter massebalanceprincippet, hvilket betyder, at miljøgevinsten ikke kommer de danske LPG-forbrugere til gode.

Brugen af massebalanceprincippet betyder, at Viking Energi kan købe noget Bio-LPG i udlandet og sælge det samme sted. Herefter markedsfører vi så vores normale LPG som et grønt produkt kaldet Bio Viking Green. Det er jo rent fup, og det gør vi selvfølgelig ikke. Der er endnu ikke Bio-LPG tilstede i Danmark, og det forholder vi os naturligvis til.

På længere sigt kan der potentielt produceres så meget Bio-LPG, at det ender i selve flasken eller tanken hos de danske forbrugere, og til den tid vil Viking Energi være klar til at levere Bio-LPG til sine kunder.

Bio-LPG har samme kemiske sammensætning som LPG og kan derfor bruges i eksisterende tanke og apparater uden større tekniske ændringer til fordel for økonomien i industrien og hos forbrugerne. Ligesom LPG har Bio-LPG de samme gode egenskaber med lav udledning af partikler, svovl, sod og kulilte, og Bio-LPG indeholder ikke tungmetaller.

Skriv til os

Close Menu