Viking Energi

Afgifter

Afgifter og tillæg

Staten har lagt følgende afgifter på F-gas:

Alle ovennævnte beløb er ekskl. moms.

Fakturatillæg

Fakturatillægget dækker omkostninger til papir, print, håndtering, kuverter og porto i forbindelse med udsendelse af faktura på papir. Pr. 1. januar 2021 udgør tillægget 50 kr. ekskl. moms pr. faktura.

Såfremt at Viking Energi kan fremsende faktura som en PDF-fil via e-mail, bortfalder fakturatillægget.

ADR-tillæg

LPG er klassificeret som farligt gods. Derfor er der specielle krav til håndtering, krav om særlig uddannelse af vores chauffører og krav om særligt sikkerhedsudstyr til chauffører og biler. Vi har valgt at opkræve et ARD-tillæg til dækning af disse omkostninger. ARD er en forkortelse for “European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.

Tillægget udgør pr. 1. januar 2021:

  • Direkte kunder (B2B) 10 kr. ekskl. moms pr. flaske, dog max. 50 kr. pr. leverance.
  • Forhandlere 50 kr. ekskl. moms pr. leverance.
Close Menu